Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zasady aukcji

Zasada 5 minut

Za każdym razem gdy ktoś składa ofertę zakupu na przedmiot licytacji do 5 minut przed jej zakończeniem, czas otwarcia licytacji wydłuża się o kolejne 5 minut i tak aż do momentu gdy nie zostanie złożona żadna nowa oferta.

Zasada ceny minimalnej

Zazwyczaj wylicytowany przedmiot jest alokowany użytkownikowi z najwyższą ofertą. Dzieje się tak gdy przedmiot licytacji nie ma określonej minimalnej ceny, przy której sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży przedmiotu lub gdy oferowana cena jest większa od ceny minimalnej. W licytacjach z osiągniętą ceną minimalną widnieje informacja: "Cena minimalna została osiągnięta".
Jeżeli oferowana cena jest mniejsza niż cena minimalna sprzedawca nie jest zobowiązany do sprzedaży przedmiotu licytacji. Przy przedmiotach, które nie osiągnęły ceny minimalnej widnieje informacja: "Cena minimalna nie została osiągnięta".
Przedmioty bez zdefiniowanej ceny minimalnej nie są oznaczone żadną z powyższych informacji.

Zasada braku oferty

Jeżeli na przedmiot licytacji nie zostanie złożona żadna oferta w określonym dla licytacji czasie pozostanie ona otwarta do chwili zakończenia licytacji ostatniego przedmiotu w aukcji.

Zasada kombinacji przedmiotów

Kombinacja jest zbiorem odrębnych przedmiotów, które w pakiecie mogą stanowić dla kupującego większą wartość. Przedmioty będące w kombinacji można rozpoznać poprzez znajdujący się w opisie symbol powiązania. Kombinacje są również wyszczególnione w "Szczególnych Warunkach Aukcji".

Ofertę na kombinacje można złożyć tylko wtedy, gdy wszystkie licytacje przedmiotów z kombinacji są zamknięte. Cena wywoławcza dla kombinacji jest określona jako suma najwyższych ofert poszczególnych przedmiotów plus dodatkowe 10%.

Przy określaniu Najwyższej Oferty ustala się, iż oferty złożone w ramach licytacji kombinacji przedmiotów mają pierwszeństwo przed ofertami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład kombinacji. Oznacza to, że jeżeli zostanie złożona oferta na kombinacje wszystkie przedmioty przypisywane/alokowane są użytkownikowi, który złożył najwyższą ofertę na kombinacje, a nie użytkownikom, którzy wylicytowali poszczególne przedmioty z kombinacji. Jeżeli nie ma ofert na kombinacje przedmioty są przypisywane w/g standardowych zasad czyli użytkownikom, którzy złożyli najwyższą ofertą w ramach licytacji pojedynczych przedmiotów.

Zasada automatycznej i statycznej oferty

Istnieją dwa rodzaje ofert. Oferta statyczna, która określa stałą kwotę jaką oferujemy za przedmiot licytacji oraz oferta automatyczna, która określa maksymalną kwotę jaką jesteśmy skłonni zapłacić za przedmiot. W przypadku oferty automatycznej system aukcyjny sam dostosowuje minimalną wymaganą stawkę w miarę pojawiania się innych ofert. Proces ten trwa automatycznie do chwili osiągnięcia Twojej maksymalnej kwoty.

Stawka automatyczna ma wyższy priorytet niż stawka statyczna. Oznacza to, że jeżeli inny oferent składa ofertę statyczną na taką samą kwotę wcześniej przez Ciebie złożoną w stawce automatycznej - to stawka automatyczna wygrywa.

W przypadku dwóch stawek automatycznych o tych samych wartościach - wygrywa stawka złożona wcześniej.

Możesz zrezygnować z automatycznej oferty poprzez złożenie statycznej oferty w wysokości kolejnej minimalnej dopuszczalnej stawki.

Zróżnicowanie czasu zamknięcia

Aby umożliwić oferentom przegląd wszystkich przedmiotów w dzień zamknięcia aukcji nadajemy różne czasy zamknięcia licytacjom przedmiotów oraz licytacjom kombinacji.