Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Serwisu Bid24 należącego do Bid24. Dążymy do tego, aby dane osobowe udostępnione Bid24 przez użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Bid24 były w pełni chronione, wykorzystywane w sposób zgodny z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i aby nie trafiły w niepowołane ręce.

II. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Administrator Danych Osobowych
  Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego Bid24 przetwarzane są przez firmę nethuns Sebastian Łoza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP PL9211864009, REGON 142948766; będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Cel, zakres i sposób gromadzenia danych osobowych
  Dane osobowe uzyskiwane przez Bid24 stanowią zbiór danych osobowych prowadzonych przez Bid24, który został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem R023120/13.

  Zbierane przez Bid24 dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Operator Serwisu gromadzi następujące dane o Użytkownikach:
  1. dane identyfikacyjne (m.in. adres e-mail, imię, nazwisko osoby reprezentującej firmę, nazwa firmy, NIP, kraj i adres, pod którym zarejestrowana jest firma, dane kontaktowe);
  2. informacje dotyczące profilu (m.in. preferowany język, preferowane powiadomienia, obserwowane przedmioty);
  3. informacje dotyczące działań (m.in. składane oferty zakupu, przeglądane aukcje i przedmioty itp.);
  4. dane identyfikacji elektronicznej (m.in. adresy IP, nazwy przeglądarek i systemów operacyjnych).

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

  Bid24 podejmie wszelkie działania, aby gromadzenie danych Użytkowników Serwisu Bid24 następowało na zasadach i w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a korzystanie z nich odpowiadało celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę, należy jednak mieć świadomość tego, że żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100% bezpieczna.

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Poprzez przekazanie danych osobowych Bid24 za pośrednictwem Serwisu Bid24 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie przez Bid24 i/lub podmioty powiązane swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności. Powyższa zgoda upoważnia do wykorzystania udostępnionych danych osobowych w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących Bid24, jej działalności i oferowanych usług. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Bid24 do wysyłania biuletynów informacyjnych (newslettery) i informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i ofert Bid24.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych
  Dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu Bid24 mogą mieć pracownicy Bid24 oraz osoby i firmy współpracujące z Bid24 na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
  Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości email do Bid24 ze stosownym żądaniem na adres [email protected].
 5. Obowiązek podania danych osobowych
  W celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez Bid24 w serwisie, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja, a następnie aktywacja konta umożliwia składanie ofert na przedmioty w aukcjach.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  Bid24 nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
  Bid24 może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zleca realizację usług wsparcia na rzecz Bid24, na co użytkownik Serwisu Bid24 niniejszym wyraża zgodę.
  W zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Bid24 może przekazywać dane osobowe także innym podmiotom, przykładowo w celu realizacji wymagań prawnych, orzeczenia sądowego lub decyzji wydanej przez organy administracji publicznej.

III. Polityka plików "cookies" i innych podobnych technologii

 1. Czym są pliki "cookies"?
  Pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych.
  Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. Do czego używane są pliki "cookies"?
  1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, co umożliwia jego optymalizację poprzez ulepszanie struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Jakie pliki "cookies" stosujemy w naszym serwisie?:
  1. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
  4. pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 4. Usuwanie lub blokowanie plików „cookies”
  W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
  Szczegółowe informacje o obsłudze plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej).
 5. Wyłączenie stosowania plików "cookies"
  Wyłączenie stosowania plików cookies w serwisie Bid24 może spowodować utrudnienie lub całkowite ograniczenie korzystania z niektórych usług, w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania.

IV. Korzystanie z Serwisu Bid24

 1. Zasady korzystania
  Serwis Bid24 nie może być wykorzystany do celów niezgodnych z prawem.
 2. Prawa autorskie
  Treści, elementy graficzne, dźwiękowe oraz meteriały video zawarte w Serwisie Bid24 są przedmiotem praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej przysługujących ich twórcy lub aktualnemu właścicielowi i podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kopiowanie ich jest zabronione. Użytkownik Serwisu Bid24 nie jest uprawniony do pobierania danych, kopiowania lub drukowania jakichkolwiek zawartości Serwisu Bid24, z wyjątkiem sytuacji, w której korzysta z nich na własny użytek.

V. Postanowienia końcowe

Bid24 zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych danych osobowych, które zostaną przekazane Bid24 po umieszczeniu zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności w Serwisie Bid24.

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Bid24 poprzez adres mailowy [email protected].